Organizacja

Struktura Organizacyjna Przedszkola Nr 401

 

Struktura Organizacyjna Przedszkola nr 401

Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze  3-4 letnie)

Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze 3-4 letnie)
Czas Aktywnośc dzieci

07:00-08:00

Schodzenie się dzieci
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, rozwijanie uzdolnień
 Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 - 08:35

Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 - 08:45

Zabawa ruchowa

08:45 - 09:15

Przygotowanie do śniadania , czynności higieniczne, śniadanie

09:15 - 09:35

Zajęcia edukacyjne z całągrupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (w sali lub na powietrzu)

09:35 - 12:00

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym
Pobyt w ogrodzie - zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne
 Spacery i wycieczki

Czynności samoobsługowe w szatni ( ubieranie się i rozbieranie)

Zabawa ruchowa

12:00 - 12:40

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
Obiad
 Czynności samoobsługowe

12:40 - 14:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne (rozbieranie się i ubieranie)

Odpoczynek poobiedni,słuchanie muzyki relaksakcyjnej, bajek/opowiadań czytanych przez nauczyciela

14:30 - 14:40

Zabawa ruchowa organizowana z inicjatywy nauczyciela

14:40 - 15:00

Czynności higieniczne, podwieczorek

15:00 - 17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości
dzieci - praca z dzieckiem zdolnym lub wymagajacym wsparcia.

Rozchodzenie się dzieci do domów

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych dla dzieci 3-4 letnich prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola Nr 401 w ramach realizacji podstawy programowej

 • poniedziałek  - kształtowanie mowy
 • wtorek - rozwijanie sprawności ruchowej
 • środa - umuzykalnienie
 • czwartek - kształtowanie pojęć matematycznych
 • piątek - zajęcia plastyczne

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze  dzieci 5-6 letnie)

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze dzieci 5-6 letnie)
Czas Aktywność dzieci

07:00 - 08:00

Schodzenie się dzieci
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, rozwijanie uzdolnień

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 - 08:35

Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 - 08:45

Ćwiczenia poranne

08:45 - 09:15

Pprzygotowanie do śniadania , czynności higieniczne, śniadanie

09:15 - 09:55

Zajęcia edukacyjne z całągrupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (w sali lub na powietrzu)

09:55 - 12:00

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym
Pobyt w ogrodzie - zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne
 Spacery i wycieczki

Czynności samoobsługowe w szatni ( ubieranie się i rozbieranie)

Zabawa ruchowa

12:00 - 12:30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
Obiad
 Czynności samoobsługowe

12:30 - 14:15

Słuchanie bajek/opowiadań czytanych przez nauczyciela

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci,
praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań

14:15 - 14:25

Zabawa ruchowa

14:25 - 14:30

Czynności higieniczne

14:30 -  14:45

Podwieczorek

14:45 - 17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane
do możliwości dzieci - praca z dzieckiem zdolnym lub wymagajacym wsparcia.

Rozchodzenie się dzieci do domów

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych dla dzieci 5 - 6 letnich prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola Nr 401 w ramach realizacji podstawy programowej

 • poniedziałek - kształtowanie mowy + ćwiczenia gimnastyczne 
 • wtorek - kształtowanie pojęć matematycznych + umuzykalnienie
 • środa - umuzykalnienie + zajęcia plastyczne
 • czwartek - ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy
 • piątek - zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy
Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący:Rusek Zofia2022-01-04
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:194
Dziennik zmian strony
 • Edycja treści 2021-12-29 10:54:35
 • Edycja treści 2021-12-29 10:57:47
 • Edycja treści 2022-01-04 14:57:37
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.