Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola Nr 401 mgr Zofia Rusek

Dyrektor jest organem uprawnionym do kierowania bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowania go na zewnątrz na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty oraz Statut Przedszkola

Wicedyrektor Przedszkola Nr 401 mgr Magdalena Andura

Kompetencje wicedyrektora określa Statut Przedszkola

 

Załączniki:

Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący:Rusek Zofia2023-01-02
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:139
Dziennik zmian strony
  • Edycja treści 2022-11-09 09:43:07
  • Edycja treści 2023-01-02 10:10:54
  • Edycja treści 2023-01-02 10:12:55
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.