Nawigacja

Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się poprzez menu podmiotowe oraz menu przedmiotowe, podzielone na działy ogólne. Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w prawej górnej części ekranu.
Z każdej podstrony Biuletynu możliwe jest przejście na stronę główną przy użyciu odnośnika "Strona główna" w menu górnym.
Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest na stronie "Mapa serwisu".

Wyszukiwarka

W górnej części ekranu, po prawej stronie, poniżej logo BIP dostępna jest tzw. ogólna wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych.
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje wg następujących kryteriów:
 • ze wszystkimi słowami - wyświetlone zostaną strony, na których dostępne są wszystkie słowa wpisane do wyszukiwarki w tytule i treści strony
 • we wszystkich działach BIP (w menu podmiotowym i przedmiotowym)

Elementy strony

Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:
 • panel górny z logo BIP i wyszukiwarką,
 • menu górne oraz menu dolne,
 • menu przedmiotowe oraz menu podmiotowe,
 • tytuł strony,
 • ścieżka informująca użytkownika o miejscu, w którym aktualnie przegląda informacje (np. Strona główna > Klazula informacyjna),
 • przycisk "Drukuj",
 • treść strony z odsyłaczami do innych stron,
 • informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które daną informacje wprowadziły, aktualizowały oraz data wykonania każdej z wymienionych wcześniej czynności na konkretnej stronie (informacja o redaktorach nie jest wyświetlana na stronach zbiorczych, tj. takich, które automatycznie generują zawartość korzystając z danych zamieszczonych na innych stronach),
 • licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu,
 • rejestr zmian dokonanych na stronie.