Zasady naboru

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o:

  • zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
  • Uchwały Rady m.st. Warszawy IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę.
  • Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IV/55/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne) :

Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący: Administrator2022-02-09
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:63
Dziennik zmian strony
  • Edycja treści 2021-12-29 11:54:50
  • Edycja treści 2021-12-29 11:57:33
  • Edycja treści 2022-02-09 12:37:06
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.