Status Prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

Działalność regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 25, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r., nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2026r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z póz. zm.)

Akt założycielski: Zarządzenie Nr 29 Kuratora Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lipca 1986r. powołujące z dniem 1 września 1986r. Przedszkole nr 401 w Warszawie przy ul. Dembowskiego 9

Statut Przedszkola nr 401 w Warszawie

Statut Przedszkola nr 401 w Warszawie

Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący: Administrator2022-02-09
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:66
Dziennik zmian strony
  • Edycja treści 2021-12-29 10:41:57
  • Edycja treści 2021-12-29 10:46:10
  • Edycja treści 2022-02-09 12:33:20
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.