Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Imię i naziwsko Stopień wansu zawadowego Kwalifikacje zawodowe Funkcje, dodatkowe informacje

Rusek Zofia

nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie

Dyrektor

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Andura Magddalena nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie

Wicedyrektor

Lider zespołów nauczycielskic pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań ekologicznych, bezpieczeństwa i kontroli zarządczej

Lider do spraw aktualizacji statutu.

Anuszewska Lidia nauczyciel kontraktowy lic. z przygotowaniem pedagogicznym  
Boszko Marzena nauczyciel dyplomowany lic. z przygotowaniem pedagogicznym Lider zespołu nauczycielskiego ds. tworzenia dokumentacji historycznej

Bańko-Cieślik Katarzyna

nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel na urlopie macierzyńskim
Cholewa Joanna nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym Społeczny Inspektor Pracy
Ćwir Katarzyna nauczyciel kontraktowy mgr z przygotowaniem pedagogicznym Lider zespołu nauczycielskiego ds. promocji czytelnictwa

Firlej – Kobosko Katarzyna

nauczyciel kontraktowy mgr z przygotowaniem pedagogicznym  
Kamińska Anna nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym Pedagog specjalny
Kudrzycka Grażyna nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Lider zespołu nauczycielskiego ds. promocji przedszkola

Lider zespołu nauczycielskiego ds. doradztwa zawodowego

Lubicz-Sawicka Alicja

nauczyciel stażysta Przygotowanie pedagogiczne  
Mańczuk Ewa nauczyciel kontraktowy mgr z przygotowaniem pedagogicznym  
Ochnik Ewelina nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym Lider zespołu nauczycielskiego ds. polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
Pączkowska Iwona nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Nauczyciel na urlopie macierzyńskim
Szczepańska Małgorzata nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Lider zespołu nauczycielskiego ds. edukacji kulturalnej

Torbicz Alicja nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Logopeda

Wiśniewska Magdalena

nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

 
Zawadzka Małgorzata nauczyciel dyplomowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Lider zespołu nauczycielskiego ds. WDN

Lider zespołu nauczycielskiego ds. edukacji kulturalnej

Zawadzińska Aleksandra nauczyciel kontraktowy

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Nauczyciel na urlopie macierzyńskim
Gruszka Aleksandra nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym  
Magdalena  Koszela nauczyciel mianowany

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Zajęcia artystyczne

S. Aneta Maciejska nauczyciel mianowany mgr z przygotowaniem pedagogicznym Zajęcia religii

 

Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący:Rusek Zofia2022-10-26
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:86
Dziennik zmian strony
  • Edycja treści 2021-12-29 11:37:29
  • Edycja treści 2022-09-01 10:12:22
  • Edycja treści 2022-10-26 13:04:23
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.