Status Prawny

 • Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Organem prowadzącym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zmianami).
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59,949,2203).
  • Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
  • akt założycielski
  • statut szkoły

Załączniki:

Wprowadził: Administrator2021-11-22
Aktualizujący: Administrator2022-02-10
Podmiot udostępniający informację:Szkoła podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
Liczba odwiedzin:101
Dziennik zmian strony
 • Edycja treści 2022-01-03 14:16:12
 • Edycja treści 2022-01-04 12:52:59
 • Edycja treści 2022-02-10 10:16:25
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.